آزمایشگاه حلال ها و تینرها

Image

درباره آزمایشگاه حلال ها و تینرها

آزمایشگاه حلال در این مجموعه، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی بسیار دقیق در زمینه آزمون­ های دستگاهی می باشد که اهم آنها عبارتند از :

  • رفراکتومتر (Refract meter) : اندازه گيري خودكار ضريب شكست مایعات با واحد nD 
  • دانسیتومتر (Density metes): اندازه گيري خودكار دانسيته مايعات در دمای 20 درجه سلسیوس
  • تعيين نقطه ذوب و نقطه جوش : تعيين نقطه ذوب و جوش مواد تا دمای 350 درجه سلسیوس
  • كارل فيشر: اندازه گيري درصد آب براي نمونه هاي مايع و جامد
  • کدورت سنج: اندازه گیری میزان کدورت مایعات با واحد NTU
  • اسپکتروفوتومتر UV-Vis : تعیین مقادیر جزئی آنالیت ها در ماتریکس های مختلف
  • کروماتوگرافی گازی (GC):جداسازي و تعيين كيفي ساختارهاي تركيبات آلي و ...

در جدول ذیل برخی از آزمون­های قابل انجام ذکر شده است :

 آزمایشگاه حلال ها و تینرها

تصاویر از آزمایشگاه حلال ها و تینرها