آزمایشگاه هدایت پذیری ویژه مایعات

Image

آزمایشگاه هدایت پذیری ویژه مایعات

شرکت شیمی سامد پایا مشهد با فراهم نمودن محلول های مرجع کالیبراسیون با گواهینامه معتبر بین المللی و قابلیت ردیابی و همچنین شرایط محیطی پایدار ، آزمایشگاه هدایت سنجی ویژه مایعات را راه اندازی نموده است . محلول های مرجع این آزمایشگاه دارای گواهینامه معتبر بین المللی و قابل ردیابی هستند .

تصاویر از آزمایشگاه هدایت پذیری ویژه مایعات