آزمایشگاه ویسکوزیته

Image

آزمایشگاه ویسکوزیته

شرکت شیمی سامد پایا مشهد  با فراهم نمودن تجهیزات و مواد مرجع کالیبراسیون با گواهینامه های معتبر بین المللی و همچنین شرایط محیطی پایدار ، این افتخار را دارد که اولین آزمایشگاه دریافت کننده پروانه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در زمینه کالیبراسیون ویسکومتر در استان خراسان رضوی باشد . روغن های مرجع این آزمایشگاه دارای گواهینامه معتبر بین المللی و قابل ردیابی هستند . از آنجا که ویسکومتر در کارخانجات تولیدی به عنوان یک دستگاه کلیدی درخط تولید محسوب می گردد و بدون آن عملاً خط تولید متوقف می گردد ، لذا در این آزمایشگاه ویسکومتر در مدت زمان یک الی سه روز کاری کالیبره می گردد .

تصاویر از آزمایشگاه ویسکوزیته