انتخاب شرکت برتر تحقیق و توسعه

انتخاب شرکت برتر تحقیق و توسعه

پیرو فراخوان  سازمان صنعت و معدن و تجارت  استان در خصوص  ارسال مدارک مرتبط با انتخاب شرکت های برتر تحقیق و توسعه  استان ، شرکت تولیدی و صنعتی سامد نسبت به ارسال مدارک مرتبط با  ابداع شش محصول جدیدخوداقدام نمود.

که پس از انجام بررسی های لازم از سوی اداره پژوهش و فناوری سازمان صنعت و معدن و تجارت استان  توانست به عنوان یکی از شرکت های خالق محصول برتر برگزیده وطی مراسمی که در تاریخ 1397/09/15در سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید   با ارائه لوح و تندیس تقدیر و تشکر گردید .
شرکت تولیدی و صنعتی سامد به عنوان یکی از شرکت های  برتر تحقیق و توسعه استان در نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری که از تاریخ 1397/09/12الی 1397/09/15در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید شرکت کرد و به معرفی توانمندی های تحقیقاتی و پژوهشی  خود در این نمایشگاه پرداخت و موفق به دریافت لوح تقدیرحضور موفق در نمایشگاه  گردید


چاپ