دوره های آموزشی

شرکت شیمی سامد پایا مشهد با استفاده از دانش فنی متخصصان در رشته چسب، رزین، رنگ و با بهره گیری از امکانات آزمایشگاهی موجود، امکان ارائه دوره های آموزشی جهت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و مدیران و کارشناسان فنی آزمایشگاه ها را در محدوده دامنه شمول پروانه تائید صلاحیت خود دارد. متقاضیان می توانند جهت شرکت در دوره های آموزشی، به بخش آموزش اداره کل استاندارد استان مربوطه خود مراجعه نموده و از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد در دوره های آموزشی این شرکت ثبت نام نمایند.

دوره های برگزار شده

 • عنوان دوره : ویژگی ها و روش­های آزمون رنگ های ساختمانی بر اساس استانداردهای ملی به شماره 4817-1700-1697-2225
 • زمان : 27 الی 30 بهمن ماه
 • وضعیت دوره : برگزار شده
 • عنوان دوره : ویژگی ها و روش های آزمون نرمال بوتیل استات (همه انواع) براساس استاندارد ملی 10029
 • زمان : 1397/08/14
 • وضعیت دوره : برگزار شده
 • عنوان دوره : ویژگی ها و روش های آزمون چسب چوب بر پایه اوره فرمالدهید بر اساس استاندارد ملی 3262
 • زمان : 1397/06/20
 • وضعیت دوره : برگزار شده
 • عنوان دوره : ویژگی ها و روش¬های آزمون اتیل استات برای مصارف صنعتی بر اساس استاندارد ملی 16215
 • زمان : 1397/08/13
 • وضعیت دوره : برگزار شده
 • عنوان دوره : ویژگی ها و روش های آزمون چسب چوب بر پایه پلی وینیل استات بر اساس استاندارد ملی 3264
 • زمان : 1397/06/18
 • وضعیت دوره : برگزار شده