واحد تدوین استاندارد

درباره واحد تدوین استاندارد ها

واحد تدوین استاندارد با هدف افزایش سطح کیفیت کالاها و خدمات و با توجه به نقش مهمی که استانداردها در پیشبرد صنعتی و اقتصادی ایفا می کند با یاری گرفتن از دبیران تدوین مجرب و متخصص و اساتید دانشگاه خدمات خود را در زمینه تدوین استانداردهای ملی و کارخانه ای بر اساس پژوهش های کاربردی در حوزه صنایع شیمیایی و پلیمر و الکتریکال ارائه می نماید.

آخرین تدوین استاندارد های انجام شده آزمایشگاه آزمون

Image

آخرین تدوین استاندارد های انجام شده آزمایشگاه کالیبراسیون

Image

دانلود لیست کامل تدوین استاندارد ها

لیست کامل تدوین استاندارد ها توسط شرکت شیمی سامد پایا مشهد را از اینجا دانلود نمایید.