لیست مقالات و کتاب های ترجمه شده توسط واحد تحقیق و توسعه  شرکت تولیدی و صنعتی سامد

 

کتاب های ترجمه شده

ردیف

عنوان

سال چاپ

1

اصول و کاربردهای پلیمری شدن امولسیونی

1397

2

تخریب و پایدارسازی پلیمرها

1397

 

مقالات بین المللی

 

year

journal

title

No.

2017

Journal of surfactant detergent,20:891-904

Novel synthesis method and characterization of poly (vinyl acetate-butyl acrylate) latex particles: effect of silanol-terminated poly(dimethylsiloxane) surfactant on the seeded emulsion copolymerization

1

2018

Surface engeenering,

A novel approach to prevent decarburization through electroless plating

2

2018

Ultrasonic-sonochemistry,44,380-389

Synergistic effect of low and high intensity ultrasonic irradiation on the direct growth of ZnO nanostructures on the galvanized steel surface: investigation of the corrosion behavior

3

2018

Ultrasonic-sonochemistry,41,492-502

Sonication affects the quantity and the morphology of ZnO nanostructures synthesized on the surface

4

 

2014

The journal of adhesion

Emulsion semi-batch terpolymerization process using hybrid emulsifiers for synthesizing new emulsion pressure sensitive adhesives

5

 

 مقالات کنفرانس های داخلی

 

ردیف

عنوان

محل چاپ

سال چاپ

1

Effect of MF and UF/MF on pressure sensitive adhesives based on copoly(butyl acrylate/acrylic acid)

13th international seminar on polymer science and technology (ISPST 2018)

2018

2

سنتز چسب های حساس به فشار امولسیونی به روش هسته پوسته و بررسی تاثیر مونومر استایرن بر خواص ان ها

 

چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

1396

3

Synthesis of pressure adhesives based on butyl acrylate, effect of cross linking agent

20th Iranian chemistry congress

2018

4

Synthesis of pressure sensitive adhesive using emulsion polymerization of core-shell technique effect of acrylic acid monomer on shear strength

20th Iranian chemistry congress

2018

 

 

5

بررسی تاثیر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی اکریلیکی به منظور استفاده به عنوان چسب حساس به فشار

3th international conference on new research achievement in chemistry and chemical engineering

1395

6

تاثیر پنتا اریتریتول روزین استر بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار امولسیونی بر پایه کوپلیمر بوتیل اکریلات-وینیل استات

نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران

1395

7

Effect of 2-EHA as a soft monomer on the adhesion properties of PSAs synthesized by emulsion semibatch terpolymerization process using hybrid emulsifiers

Iran Polymer and Petrochemical Institute

2014


چاپ