آزمایشگاه آزمون

آزمایشگاه رنگ و پوشش

تجهیزات و دستگاههای این آزمایشگاه براساس آزمونهای كنترل مشخصات فیزیكی، مكانیكی و شیمیایی- محیطی به سه دسته دستگاههای تعیین مشخصات فیزیكی رنگ تر (مانند دستگاههای اندازه‌گیری دانسیته، ویسکوزیته و ...)، دستگاههای تعیین مشخصات فیزیكی و مقاومت مكانیكی رنگ خشك و ...
Image
Image

آزمایشگاه چسب و رزین

وجود تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص، این آزمایشگاه را به عنوان يكي از بزرگترين مراكز تخصصي ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمینه چسب های پایه آبی، پایه حلالی و رزین در سطح استان خراسان رضوی تبدیل نموده است،

آزمایشگاه فرمالین و ترکیبات آلی

با توجه به گستره‌ی خدمات آزمایشگاهی، آزمایشگاه­های شیمی سامد پایا مشهد، قابلیت انجام آزمون‌های کنترل کیفی، تعیین ماهیت و انطباق با استاندارد بر روی محلول های فرمالین و نمونه های متنوع میسر می‌باشد.
Image
Image

آزمایشگاه حلال ها و تینرها

آزمایشگاه حلال در این مجموعه، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی بسیار دقیق در زمینه آزمون­ های دستگاهی می باشد