آزمایشگاه چسب و رزین

Image

آزمایشگاه چسب و رزین

وجود تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص، این آزمایشگاه را به عنوان يكي از بزرگترين مراكز تخصصي ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمینه چسب های پایه آبی، پایه حلالی و رزین در سطح استان خراسان رضوی تبدیل نموده است، در جدول ذیل برخی از آزمون های قابل انجام در این آزمایشگاه لیست شده است:

چسب ها

رزین ها

تصاویر از آزمایشگاه چسب و رزین