آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه ویسکوزیته

شرکت شیمی سامد پایا مشهد ، با فراهم نمودن تجهیزات و مواد مرجع کالیبراسیون با گواهینامه های معتبر بین المللی ، و همچنین شرایط محیطی پایدار ، این افتخار را دارد که اولین آزمایشگاه دریافت کننده پروانه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در زمینه کالیبراسیون ویسکومتر در استان خراسان رضوی باشد .

Image
Image

آزمایشگاه الکتریکی

شرکت شیمی سامد پایا مشهد با فراهم نمودن تجهیزات الکتریکی معتبر و برند نظیر Fluke آمریکا و همچنین شرایط محیطی پایدار ، امکان اندازه گیری و تولید میلی آمپر را برای تجهیزات ابزار دقیق فراهم نموده است . توسعه و گسترش کامل آزمایشگاه الکتریکی در تمامی حوزه های الکتریکی در حال حاضر در اولویت اول شرکت شیمی سامد پایا مشهد قرار دارد .

آزمایشگاه هدایت پذیری ویژه مایعات

شرکت شیمی سامد پایا مشهد با فراهم نمودن محلول های مرجع کالیبراسیون با گواهینامه معتبر بین المللی و قابلیت ردیابی و همچنین شرایط محیطی پایدار ، آزمایشگاه هدایت سنجی ویژه مایعات را راه اندازی نموده است . محلول های مرجع این آزمایشگاه دارای گواهینامه معتبر بین المللی و قابل ردیابی هستند .
Image